Naujai kuriamo edukacinio turinio bandomieji projektai

  Kaip „gimsta“ mokymo(si) priemonės?

  Mūsų, leidyklos „Šviesa“, užduotis – nuolat ieškoti efektyvių mokymo ir mokymosi būdų, gilintis į naujausius švietimo srities tyrimus bei į ugdymo priemonių bandymą įtraukti mokytojus ir mokinius. Taip siekiame suprasti, ar naujai kuriamas turinys atliepia mokytojų poreikius, įtraukia ir sudomina vaikus.
  Artėjant Bendrojo ugdymo programų atnaujinimui kuriame platų naujų mokymo(si) priemonių asortimentą, kuris pasieks mokyklas jau netrukus!

   Pradinių klasių bandomasis projektas

   Pirmos klasės bandomojo projekto medžiagą išbandė 35 mokytojai ir 740 mokinių. Jo metu vaikai tyrinėjo mišką ir kūrė miško enciklopediją, skaičiavo medžių amžių, atliko medžio žievės tyrimą, taikė matematikos žinias, pažino paslaptingą miško gyvenimą ir turėjo galimybę įtvirtinti bei pasitikrinti gautas žinias.

   Džiaugiamės ir drauge jaučiame didelę atsakomybę ugdydami mokinių pažinimo, emocinio intelekto, sveikos gyvensenos, komunikavimo, kūrybiškumo, skaitmeninę, socialines ir pilietines kompetencijas. Na, o rezultatas jau ne už kalnų: visai netrukus pristatysime naujas, mokytojų ir mokinių išbandytas ir dar mišku kvepiančias priemones „Maži milžinai“ pirmai klasei!

    Lietuvių kalbos ir literatūros bandomieji projektai 5 klasei

    Pagal atnaujinamas lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ugdymo programas 5 klasei ruošiami nauji edukaciniai sprendimai buvo išbandyti 40 mokytojų ir virš 1000 mokinių. Pedagogai juos įvertino 9 iš 10 balų ir teigia, jog rinktųsi dirbti su tokiais mokomaisiais komplektais bei rekomenduotų juos kitiems. Kaip didžiausias vertes mokytojai išskyrė: turinio šiuolaikiškumą, komplekto sąrangą ir struktūrą (vadovėlio etapavimas, informacijos fragmentavimas, darbinės struktūros nuoseklumas), strategijų ir sąvokų aiškumą, glaustumą, įdarbinimą, aiškiai pateiktą teoriją bei atmintines ir konspektus. 
    Tačiau girdime ir taisytinas vietas, tad koreguojame, kad, patvirtinus naujas bendrojo ugdymo programas, edukacinis sprendimas atlieptų mokytojų lūkesčius.  

     Bandomieji lietuvių kalbos ir literatūros projektai 7 klasei

     Naują mokomąjį turinį ruošiamą pagal atnaujinamas bendrojo ugdymo programas išbandė 35 mokytojai ir apie 900 mokinių90% pedagogų naudojo pilną edukacinį sprendimą, kartu su skaitmeninėmis užduotimis, apie 70% - išbandė QR kodus.

     • užduočių mokiniams patrauklumas - 9 iš 10 balų.
     • mokymosi strategijų nauda - 8,7 iš 10 balų.
     • pažinimo kompetencijos ugdymas per pateiktas užduotis - 9 iš 10 balų.
     • kompetencijų pateikimas ir ryšys su literatūra įvertintas 8 iš 10 balų.
     • tekstinės ir vaizdinės informacijos santykis - 9 iš 10 balų.

      

      Bandomasis projektas „Geografija 6 klasei“

      Daugiau nei 20 pedagogų ir 650 mokinių praktiškai išbandė naujai kuriamus geografijos leidinius 6 klasei! Bandomojo projekto dalyviai pamokose išbandė naujai kuriamą turinį, kurį sudarė spausdintas ir skaitmeninis vadovėlis, veiklos sąsiuvinis, skaitmeninės priemonės „EDUKA klasėje“ ir užduočių bankas elektroninėje mokymosi aplinkoje EMA. Kadangi nuolat bendraujame su švietimo bendruomene, šie vertinimai yra itin svarbūs. Jie leidžia sukurti dar daugiau galimybių mokyti(s) šiuolaikiškai bei kurti nauja seriją „Horizontai“ dar labiau įsiklausant į mokytojų ir mokinių poreikį.

       

       Bandomasis geografijos projektas 9 klasei

       Geografijos projektą, ruošiamą pagal atnaujinamas bendrojo ugdymo programas, išbandė 28 mokytojai ir 1170 mokinių. 16 iš 20 bandžiusių mokytojų šį edukacinį sprendimą rinktųsi darbui su mokiniais ir rekomenduotų kolegoms. Mokomųjų priemonių dizainas buvo įvertintas 8,7 balo, o vadovėlio ir veiklos sąsiuvinio sąsaja 8,35 balo iš 10. Aiškus mokymo planas ir struktūros navigacija (8,9), užduočių ir įsivertinimo pateikimas (8,2), kompetencijų raiška (8,5) - tai tik keli aspektai įvertinti mokytojų.
       Jiems taip pat didelę pridėtinę vertę kuria šiuolaikiškos mokymosi prieigos: Jungtinių Tautų tvarumo simboliai, išmanieji miestai – papildomi išoriniai resursai, vizualiniai rinkiniai dalyko analizei.
        

          

        Biologijos 9 klasei bandomojo projekto atsiliepimai

        Naujus bandomojo projekto biologijos leidinius 9 klasei išbandė ir įvertino 24 pedagogai bei daugiau nei 1000 mokinių iš visos Lietuvos. Mokytojai leidinius įvertino puikiai, o mokiniai pateikė teisingų įžvalgų, ką būtų galima patobulinti, kad mokymasis būtų dar sklandesnis ir įdomesnis! 

        • Visi edukacinį sprendimą išbandę mokytojai jį rinktųsi darbui su mokiniais. 
        • Beveik 70% mokytojų rekomenduotų šį mokomąjį komplektą ir kitiems.
        • Mokomosios knygos ir veiklos sąsiuvinio dizainas buvo įvertintas 9 iš 10 balų.
        • Daugiau nei 80% mokytojų bandomojo projekto metu naudojosi skaitmeninėmis užduotimis ir virš 70% mokytojų vaizdo įrašais „Eduka klasėje“.

         

         Bandomasis projektas „Istorija 9 klasei“

         Dar vienas mokyklose išbandytas ir įvertintas serijos „Horizintai“ projektas - Istorija 9 klasei. Su šiuo edukaciniu sprendimu dirbo 28 pedagogai ir 1108 mokiniai. 13 iš 15 mokytojų rinkųsi ir rekomenduotų šį mokomąjį komplektą kolegoms. Ypač gerai įvertinta (9,2 iš 10) vadovėlio ir veiklos sąsiuvinio sąsaja. Plano pateikimo aiškumas mokytojui įvertintas 8,8 iš 10 balų, o dizainas - 8,6 balais.
         Mokytojų vertinimu, didelę vertę komplektui suteikia: istorinio pasakojimo (storytelling) pagrindai, šiuolaikiški užduočių atlikimo įrankiai (e-programėlės, aplikacijos), savarankiško darbo įsivertinimo sistema ir ciklo konspektas veiklos sąsiuvinyje, užduotys aktualizuojančios istorijos reiškinius per mokinio patirtį, skirtos argumentuoti ir pagrįsti savo nuomonę.    

          Pagal naujas bendrojo ugdymo programas parengti, mokytojų ir mokinių išbandyti, įvertinti, pagal mokytojų bei specialistų rekomendacijas patobulinti edukaciniai sprendimai „Maži milžinai“ (1–4 klasei) ir „Horizontai“ (5–12 klasei) jau netrukus prekyboje!