2021 08 04

  Patvirtintas vadovėlis „Pasaulio pažinimas 2 klasei“

  Patvirtintas vadovėlis „Pasaulio pažinimas 2 klasei“

  „Pasaulio pažinimo vadovėlis 2 klasei“ (serija TAIP!) gavo teigiamą Nacionalinės švietimo agentūros vertintojų išvadą ir yra pripažintas tinkamu naudoti ugdymo procese!

  Vadovėlio paskirtis – palaikyti ir žadinti prigimtinį vaikų smalsumą, domėjimąsi gamtos mokslais, skatinti juos tyrinėti, ieškoti informacijos, pažinti reiškinius, atrasti mokslo tiesas, ugdytis dalykinius ir bendruosius gebėjimus aktyviai veikiant.

  • Aiški, mokiniui suprantama struktūra;
  • Glaudus vadovėlio ir užrašų ryšys;
  • Mišraus mokymo(si) taikymas;
  • Galimybė diferencijuoti ir individualizuoti mokomąją medžiagą pagal vaikų gebėjimus.
    

  Sužinoti plačiau apie komplekto privalumus galite čia.

  Naujienos kategorijos: