2021 08 24

  Patvirtintas vadovėlis „LIETUVIŲ KALBA 10 klasei“

  Patvirtintas vadovėlis „LIETUVIŲ KALBA 10 klasei“

  „LIETUVIŲ KALBA 10 klasei“ (serija LINGUA) gavo teigiamą Nacionalinės švietimo agentūros vertintojų išvadą ir yra pripažintas tinkamu naudoti ugdymo procese!

  Kurdamos šį mokymosi komplektą autorės siekė atsižvelgti į mokinių amžiaus tarpsnį, užduotis ir veiklas priartinti prie mokinių kalbinės patirties, bendravimo poreikių. Dėstoma lietuvių kalbos teorija paremta įdomiomis užduotimis, šiuolaikinių socialinių tinklų ir medijų projektais, įvairiais kalbiniais kontekstais ir lietuvių literatūros kūriniais. 

  Vadovėlyje daug dėmesio skiriama taisyklingos rašybos bei skyrybos įgūdžiams įtvirtinti, skirtingų tipų tekstų skaitymui ir vertinimui, susiejant su savo patirtimi ir nuostatomis, konkrečių tekstų tipo, žanro, funkcinio stiliaus ir paskirties atpažinimui, raiškos būdo vertinimui ir autoriaus pozicijos komentavimui,  kalbos poveikio analizei televizijoje ir radijuje, tiesioginėms ir užslėptoms kalbos poveikio priemonėms.

  Plačiau apie leidinį sužinosite čia.

  Naujienos kategorijos: